Thursday, 19 March 2020

Englannin opiskelua kotona ja verkossa:


Vinkkejä etäopetuksen sisältöjen valintaan


Etäopetuksen aikana ei ole tarkoituksenmukaista nostaa esiin paljon uusia asioita tai teettää oppilailla rakenne- ja kielioppitehtäviä, kun mahdollisuus tukeen on vähäistä. Sen sijaan kannattaa painottaa kertaustehtäviä sekä luovuutta ja projektityötaitoja kehittäviä harjoituksia.

Oriveden perusopetuksen peda.net-sivuilta löytyy monenlaisia linkkejä ja vinkkejä englannin opiskeluun: https://peda.net/orivesi/perusopetus/oppiaineet/englanti.

Etusivulla on yleishyödyllisiä linkkejä kaikille (kuten sanakirjat), linkkejä kiinnostaville sivuille joita voi käyttää itsenäiseen tutkiskeluun ja tiedonhakuun (kuten Englannin nähtävyydet) ja linkkejä oppimispeleihin (kuten Language Magician).


Kivoja tehtäviä tekstikirjojen pänttäämisen ja harjoituskirjojen tehtävien lisäksi:

Englannin harjoittelua kotioloissaKielirikaisteisuutta voi käyttää myös kotioloissa ja kotia kiinnostavana oppimisympäristönä. Oppilaille voi antaa seuraavanlaisia tehtäviä:


 • tervehdi aamulla kaikki perheenjäsenet englanniksi ja toivota illalla hyvää yötä englanniksi tai jollain muulla kielellä. Vaihda kieltä joka aamu ja ilta. Käytä sanakirjaa apuna (https://translate.google.com/).
 • kuuntele televisiosta 15 minuuttia jotain englanninkielistä ohjelmaa. Kirjoita paperille tai sano itse ja nauhoita videolle tutut sanat tai lauseet. Kuinka monta sanaa tai ilmaisua bongasit?
 • seuraa kevään etenemistä. Tee taulukko ja kirjoita siihen viikon ajan lämpötila ja säätila englanniksi aamulla klo 8 ja iltapäivällä klo 13. Käy ulkona pihalla kävelemässä ja ota kuvia tai tee muuten huomioita kasveista, linnuista ja hyönteisistä. Kirjoita ne englanniksi taulukkoosi havaintosarakkeeseen. Tässä voit käyttää apuna sanakirjaa. Voit myös lisätä kuvat.
 • tutki kotisi jääkaappia. Mitä ruokia siellä on? Tee lista. Kirjoita englanniksi ne, jotka osaat. Etsi sanakirjasta loput. Kuuntele miten ne lausutaan ja toista (https://translate.google.com/).
 • Keskustele ruokapöydässä englanniksi vanhempiesi ja sisarustesi kanssa. Muista kohteliaisuudet (thank you, please, can I have…, here you are).
 • Tai pitäkää koko perheen kanssa All English Day - Suvi Revonniemen kiva idea Rovastinkankaan koulusta (https://peda.net/orivesi/perusopetus/rk/kor/all-english-day2)


Erasmus+ ja eTwinningNyt kun keskinäiset kontaktit reaalimaailmassa ovat vähäisiä ja Erasmus+ matkat peruttu ainakin tältä keväältä, kannattaa tarttua eTwinningin projektiympäristön Twinspacen mahdollistamaan vuorovaikutukseen ja yhdessä oppimiseen. Tarjolla on oppilaille turvallisessa ympäristössä chatit, keskustelualueet ja kuvien ja muiden tiedostojen jakaminen. Rekisteröidy, hae kumppani ja käynnistä projekti: https://www.etwinning.net/fi/pub/index.htm.

Jos Erasmus+ projektin kautta on jo kumppanikouluja, nyt kannattaa aktivoida yhteistyö heidän kanssaan Twinspacessa.

Ohjeita ja apua voi pyytää allekirjoittaneelta. Voidaan tavata vaikka yhteisessä verkkotapaamisessa.
Lisäohjeita myös täältä: https://www.oph.fi/fi/etwinning


Tuesday, 17 March 2020

Ekaluokkalaisen enkkua etänä


Toiminnallista kielenoppimista kotona


Uuden äärellä ollaan tänä vuonna liiankin kanssa. Kun juuri ollaan totuteltu oppikirjattomaan opetukseen ja toiminnallisiin menetelmiin, pitäisikin miettiä, miten tämä kaikki siirretään itsenäiseen etäopiskeluun kotona. Erityisen haasteellista tämä on pienten 1. luokkalaisten kyseessä ollessa. He tarvitsevat usein paljon ohjausta ja tukea jo tehtävänannon ymmärtämisessä.

Sen kuitenkin tiedämme, että 1. luokkalaiset ovat kotona huoltajan kanssa (tai sitten koulussa), joten jonkin verran voidaan luottaa siihen, että vanhemmat auttavat ymmärtämään ohjeita ja löytämään oikeat materiaalit. Tukipuhelinnumero opettajalle (WhatsApp) on hyvä olla käytössä päiväsaikaan.

Harjoitellaan englantia pieninä jaksoina viikon mittaan


Englannin tehtävät annetaan 1 - 2 viikoksi kerrallaan. Kannattaa muistuttaa oppilaita ja huoltajia, että englantia ei kannata harjoitella 45 minuuttia kerran viikossa, vaan pienemmissä jaksoissa esim. 15 minuuttia kerrallaan.

Näin etäopetuksen ensimmäisinä viikkoina ei varmaan kannata antaa vielä kovin paljon uutta opeteltavaa. Kerrataan sitä, mitä on jo ehditty harjoitella, esimerkiksi tervehdyksiä, numeroita, värejä, perheenjäseniä ja lemmikkieläimiä.

Huoltajille voi lähettää ohjeet ja linkit Wilmassa tai lähettää huoltajille linkin Peda.net- tai blogisivun, jonne viikon linkit ja ohjeet kootaan. Jälkimmäinen vaihtoehto olisi sikäli hyvä, että verkkosivun osoitteen voi jakaa oppilaalle. Oppilas pääsisi sinne siten omalta puhelimeltaan tai muulta laitteeltaan (Wilma-viestithän tulevat vain huoltajille). Nykyään taitaa jo melkein kaikilla 1. luokkalaisilla olla omat kännykät.

Laululeikkejä yhdessä isän ja äidin kanssa


Oriveden kielipolulle (https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2/veeja/ejave) on koottu englannin oppimateriaaleja aihepiireittäin. Sieltä löytyy aihepiirin alasivu, jossa on linkkejä eri sanojen harjoitteluun sopiviin englanninkielisiin lauluihin, jotka ovat vapaasti katsottavissa Youtubessa. Kannatta vinkata ja linkata lauluja, joita on jo luokassa harjoiteltu. Oppilas voi laulella niitä kotona isän tai äidin kanssa. Useisiin lauluihin liittyy myös tanssi tai liikkeet. Sitä hauskempaa.

Oriveden kielipolulta löytyy myös jokaiseen aihepiiriin alasivu, joissa on liittyviä linkkejä verkkomateriaaleihin, jotka ovat ekaluokkalaiselle sopivia.

Tehtäviä arjessa


Lisäksi voi keksiä tehtäviä, joita voi suorittaa arjessa, kuten tervehdi perheenjäseniä joka aamu englanniksi, sano yhdessä harjoiteltu ruokaloru englanniksi ennen ruokailua tai laske ruokapöydän haarukat englanniksi.

Oppilasta voi myös pyytää lähettämään opettajalle WhatsApp-viestin, jossa hän tervehtii opettajaa, kertoo nimensä ja kertoo miten voi englanniksi tai luettelee numerot 1 - 10 tai luettelee niin monta väriä kuin muistaa... Opettaja voi antaa esimerkin: Hello. My name is Maija. I'm fine.

Esimerkki ohjeista, aiheena numeroiden 1 – 10 kertaus: 1. Kuuntele, laula ja leiki mukana (vähintään kolme kertaa) How many fingers -laulu? https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2/veeja/ejave/numerot2/lauluja 
 2. Kuuntele muitakin sivun lauluja. Mistä pidit eniten?
 3. Pelaa numerospinneriä, sano väri ja numero englanniksi: http://bit.ly/numerospinneri
 4. Kokeile muitakin tehtäviä täällä. Pyydä isää tai äitiä auttamaan: https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2/veeja/ejave/numerot2/nettipelej%C3%A4 

Vastaavasti voi rakennella oppimiskokonaisuuden minkä tahansa aihepiirin kertaamiseen ja harjoitteluun.

Yhteydenpito oppilaitten ja huoltajien kanssa

Tehtävät ja ohjeet voi lähettää huoltajille Wilman välityksellä.

Olisi hyvä lisäksi olla jokin verkkosivu (Peda.net, blogi, Teams, GoogleDocs jne.), johon ohjeet julkaistaan kootusti ja jonne on vapaa pääsy kirjautumatta. Koska englannin oppitunteja on vai yksi viikossa, sivun päivittäminen ei ole suuri vaiva.

WhatsApp on kätevä opettajan ja oppilaan yhteydenpitoon tarvittaessa. Oppilas voi nauhoittaa englanninkielisiä viestejä pyydetystä aiheesta. Opettaja voi antaa suullisia ohjeita. WhatApp-ryhmänkin voi perustaa. Molemmissa tapauksissa täytyy sopia säännöistä, esim. WhatsAppia voi käyttää vain kouluun, opiskeluun ja etätehtävien tekoon liittyvissä asioissa. WhatsAppia ei saa käyttää kuin 9 – 15 välisenä aikana.

Kyllä näillä ohjeilla muutama viikko selvitään ja ihan kunnialla. :)

Tuesday, 7 January 2020

Tukimateriaaleja alkuopetuksen englantiin

Nyt se sitten alkaa!


Tämä on jännittävä hetki, yhtä lailla meille, jotka olemme jo pari vuotta tätä valmistelleet ja asiasta kouluttaneet, kuin teille, jotka nyt ihan oikeasti aloitatte vieraankielen opetuksen 1. luokalla.

VOPS:n toimeenpanokoulutus on tähän mennessä suurelta osin keskittynyt opetusmenetelmiin. Miten opettaa vierasta kieltä toiminnallisesti ja oppilasta osallistaen? Miten hyödyntää leikkejä, pelejä, lauluja, loruja, draamaa, esittämistä ja tutkivaa oppimista eri aihealueiden opettelemisessa? Miten valita menetelmät siten, että ne rohkaisevat käyttämään vähäistäkin kielitaitoa ja täyttävät luokan englanninkielisellä puheenporinalla?


Miten valita sisältöjä ja osallistaa oppilaita? 


VOPS: perusteissa kuvaillaan opetuksen sisältöjä ja aihepiirejä esimerkinomaisesti ja viitteellisesti. Viitataan arjen vuorovaikutustilanteisiin kuten tervehdykset ja kohteliaaseen käytökseen kuten kiitokset ja anteeksipyynnöt.

Aihepiirejä ja sanastoalueita ei VOPS:ssa varsinaisesti kuvailla lainkaan. Todetaan vain, että opetuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita.

Hieman haastavampaa on se, että VOPS edellyttää, että ”käsiteltävät aihepiirit valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä aidosti itseään kiinnostavista asioista”.

Alla olevassa alkuopetuksen englannin tukimateriaalissa on lueteltu alkuopetukseen sopivia aihepiirejä ja sanastoalueita. Oppilaiden osallisuutta voi tukea esimerkiksi valitsemalla oppilaiden kanssa yhdessä tukimateriaalin 15:sta aihepiiristä 8 -10, joihin vuoden aikana keskitytään. Kannattaa aloittaa tervehdyksillä, numeroilla ja väreillä, joiden harjoittelemiseen on paljon erilaisia leikkejä ja pelejä ja joita on helppo integroida eri oppiaineisiin. Sen jälkeen voidaan jatkaa vapaammin oppilaiden kiinnostuksen mukaisesti.

Oppilaiden osallisuutta ja sitoutumista oppimistavoitteisiin voidaan vahvistaa myös siten, että oppilas voi itse valita kustakin sanastoalueesta 4 – 8 sanaa, jotka haluaa opetella. Silloin puhutaan oman oppimisen omistamisesta.

http://www.orivedenkoulut.net/tiedostot/2020/englanninopetuksen-sisallot-alkuopetuksessa.pdf


Alla on luokanopettajien esittämästä toiveesta syntynyt minimiehdotus opetettavasta sisällöstä. Keep it simple! Less is more! Ota kieli osaksi arkea. Tästä voit lähteä liikkeelle.

Lataa tästä A1-englannin minimiehdotus


Miten ohjata kulttuurisen moninaisuuden arvostamiseen ja kielitietoisuuteen?


Vanhastaan englannin opiskelusta tuttuja sisältöjä ovat juuri kohteliaat sanonnat, reagointi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja aihepiirisanastot. Kulttuurikasvatus on usein kuitattu tutustumalla englantilaisiin joulunviettotapoihin ja Lontoon nähtävyyksiin.

Uudessa VOPS:ssa on kasvuun kulttuurisen moninaisuuden arvostamiseen ja kielitietoisuuteen paljon laajempi ja syvällisempi lähestymistapa. Tutustutaan luokan, koulun ja lähiympäristön kieliin ja kulttuureihin. Lisäksi ”oppilaille tarjotaan tilaisuuksia tutustua myös muihin koulun tarjoamiin kieliin”.

Alla olevassa tukimateriaalissa on listattu erilaisia opetusvinkkejä ja aktiviteetteja, joita voi hyödyntää, kun kasvatetaan oppilaita kielitietoisuuteen ja kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden arvostamiseen. Oppilaita osallistavissa, arvaamiseen ja pohdiskeluun kannustavissa sekä oppilaiden mielikuvitusta ruokkivissa aktiviteeteissa oppilaat ovat keskiössä eikä virheitä bongailla.
Tukimateriaalissa on myös useita linkkejä eri sivustoille.

http://www.orivedenkoulut.net/tiedostot/2020/VOPS-T1-ja-T2-opetuksen-tukimateriaali.pdf


Miten rikastaa ja eheyttää opetusta englanninkielellä?


VOPS:in mukaan ”opetusta voidaan eheyttää niin, että kohdekielen taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen”. Jos opettajana toimii oma alkuopettaja, on luontevaa, että aamulla ensimmäisen tunnin alussa tervehditään, suomeksi, englanniksi ja muillakin luokan kielillä. Koulupäivän päätteeksi hyvästellään, eri kielillä tietysti.

Monia aihepiirejä ja sanastoalueita voi luontevasti harjoitella ja kerrata eri oppiaineiden tunneilla. Matematiikassa numeroita, kuvataiteessa värejä ja liikunnassa verbejä. Kielirikasteisessa opetuksessa tavoitteena on tuoda esille sanastoa ja sanontoja niille ominaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Sanat ja sanonnat on helpompi oppia ja niiden merkityksiä päätellä, kun ne liittyvät autenttiseen ja merkitykselliseen oppimisympäristöön ja/tai vuorovaikutustilanteeseen.

Seuraavassa englanninopetuksen tukimateriaalissa on kuvattu, miten englannin sanonnat, lorut ja fraasit sekä aihepiirisanat voisivat nivoutua alkuopetuksen eri oppiaineisiin.

http://www.orivedenkoulut.net/tiedostot/2020/VOPS-kielirikasteisuus-2020.pdf


Thursday, 12 September 2019

Tampereen seudun VOPS-luonnos valmis kommentoitavaksi

Seudun VOPS-tiimi
Tampereen seudun VOPS-tiimi on tehnyt työtä käskettyä ja laatinut luonnoksen A1-kielen opetussuunnitelmaksi vuosiluokille 1 – 2. Luonnoksen pohjana on Opetushallituksen julkaisema perusteosa.

Seudullisesti on laadittu opetuksen tavoitteet, oppimisen tavoitteet ja opetuksen sisällöt erikseen vuosiluokille 1 ja 2.

Ryhmä keskusteli perusteellisesti vuosiluokkaistuksien laatimisen periaatteista. Yhteisesti sovimme seuraavaa:

 • opetuksen ja oppimisen tavoitteet pidetään mahdollisimman selkeinä ja yksiselitteisinä
 • myös sisällöissä vältetään sanastoalueiden tai aihepiirien luettelointia
 • jätetään tilaa leikeille, peleille, lauluille, draamalle ja runsaalle suulliselle harjoittelemiselle
 • mahdollistetaan oppilaiden osallistaminen ja tuetaan lasten luontaista kiinnostusta ja halua oppia kieliä

Laaja tekstikäsitys


VOPS-luonnoksen perustana on laaja-alainen tekstikäsitys. 1. luokalla tekstin ymmärtämisellä ja tuottamisella tarkoitetaan ennen kaikkea puhuttua kieltä, ilmeitä, eleitä, kuvia ja videoita, kaikkea millä voi välittää merkityksiä ilman kirjoitettua tekstiä.
Varhennetun kielenopetuksen keskeinen tavoite on kannustaa lasta ilmaisemaan itseään ja käyttämään vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Nyt on mahdollisuus luoda vahva suullinen kielitaito, jolle rakentaa kirjallisia taitoja. Yhteinen näkemyksemme on, että lukemista ja kirjoittamista aletaan harjoitella vastan 2. luokan keväällä, kun äidinkielen luku- ja kirjoitustaito alkaa olla sujuvaa.
Suosittelemme oppikirjatonta opetusta.

Kielelle altistaminen


Opetuksessa altistetaan oppilaita runsaasti vieraan kielen eri ilmaisuille, sanoille ja sanastoalueille. Läheskään kaikkea ei tarvitse oppia. Esimerkiksi viikonpäivät kuuluvat vasta 3. luokan sisältöihin, mutta niitä voi aamupiirissä harjoitella jo 1. luokalla. Altistaminen on myös hyvä keino eriyttää ylöspäin. Jotkut oppilaat oppivat todella nopeasti laulut, leikit ja arkielämän fraasit. Oppilaat myös kyselevät ja haluavat tietää. Kaikkeen tähän on nyt mahdollisuus varata aikaa.

Arviointi lukuvuoden lopussa


Keskustelimme yhdessä myös arvioinnista. Keskeistä arvioinnissa on kannustava ja ohjaava palaute lukuvuoden aikana.
A1-kielen arvioinnista lukuvuositodistuksessa päättää kukin kunta itsenäisesti. Ryhmämme kuitenkin ehdottaa yksimielisesti, että A1-kielen arviointi lukuvuositodistuksessa olisi sanallinen ja muotoa ”suoritettu hyväksytysti”.

Tukimateriaalit


Pirkanmaan alueelliset kielitutorit valmistelevat tukimateriaalia alkuopetuksen opettajille. Ainakin seuraavaa materiaalia on valmisteilla:

 • pieni opettajanopas eri aihepiirien ja sanojen minimisisällöistä ja eriyttämisvinkkejä
 • muokattava tiedote ja diaesitys huoltajille
 • muokattava vuosikello opetuksen suunnitteluun ja yhtenäistämiseksi

Nämä materiaalit jaetaan kaikille avoimesti hyödynnettäviksi täällä: http://pirkanmaankikatus.blogspot.com/p/tukimateriaalit.html.

Linkki VOPS-luonnokseen, jossa mahdollisuus kommentointiin: http://bit.ly/VOPSluonnos
Kommentit syyslomaan mennessä eli viimeistään 11.10.2019.


Friday, 16 August 2019

Tutoropet tueksi varhaiseen kielenopetukseen

Vasemmalta: koordinaattori Tiina Sarisalmi, aluetutorit
Leena Pulli, Nina Ukkola, Jaana Virta ja Elina Luoma
Pirkanmaalla 19 kunnan kielitutorit muodostavat Kikatus-kielitutorverkoston, jossa opitaan yhdessä ja opitaan toinen toisiltamme.

Kielitutorien verkoston ja yhteistoiminnan tavoitteena on jakaa asiantuntijuutta ja osaamista sekä vaihtaa kokemuksia ja löytää ratkaisuja huolen aiheisiin. Verkostossa järjestetään myös koulutusta tarpeiden mukaan. Useimmissa kunnissa 1. - 2. luokkien kielenopetuksesta vastaavat alkuopettajat. Monille kielen opettaminen on aika iso askel epämukavuusalueelle. Heille on nyt tarjolla tukea kielitutoreilta.

Verkostomme kunnista moni oli mukana lukuvuosina 2017 – 2019 varhennetun kielenopetuksen Kikatus-kokeiluissa ja kielenopetuksen kehittämishankkeissa. Näissä tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa erilaisia toiminnallisuuteen ja oppilaskeskeisiin menetelmiin perustuvia alkuopetukseen soveltuvia oppimisaktiviteetteja ja -kokonaisuuksia. Monissa kouluissa kieliä opiskeltiin läpi vuoden.

Kehittämishankkeiden tulokset jakoon


2-vuotinen pilotti oli huikea matka kielenopetuksen rohkeaan uudistamiseen, oppikirjattomaan opetukseen ja kehittämisprojekteihin, joissa ei tarvinnut pelätä epäonnistumista. Ja niinhän siinä kävi, aivan samoin kuin pienillä oppijoilla, että kun epäonnistumisia ei tarvinnut pelätä, niitä ei myöskään tullut. Tuli iloa ja onnistumisia ja huikeita oivalluksia!

Kielitutorverkostossa varhennuksesta jo kokemusta saaneet opettajat tukevat aloittelevia varhentajia ja jakavat osaamistaan ja kokemuksiaan.

Lisäksi olemme aloittaneet yhteistyön Pirkanmaan aluetutor-hankkeen kanssa. Sen myötä meillä on nyt neljä kieltenopetuksen aluetutoria, jotka kukin ohjaavat kielitutorien yhteistyötä ja koulutusta omalla alueellaan (pohjoinen, itä, etelä + Tampere ja länsi + etelä). Tavoitteena on vilkas ja vireä yhteistyö lähikuntien kesken. Koulutusta räätälöidään kuntien ja opettajien tarpeitten mukaan. Eniten tukea kohdistetaan sinne, missä vasta aloitellaan alkuopetuksen kielenopetusta.

Tukimateriaalia opettajille


Olemme myös aluetutoreiden tiimin kanssa ottaneet työksemme tukea kielitutoreita ja samalla tietysti myös A1-kielen opettajia tuottamalla muokattavaa materiaalia kuten varhentamisen vuosikello, kirje huoltajille, esittelydiat vanhempainiltaa varten, ohjekirjanen sisällöllisistä tavoitteista, eriyttämisvinkkejä ja kielikasvatusvinkkejä.

VOPS:sta työkalu opettajille


Tärkeä osa työtä on tukea valmisteilla olevan VOPS:n eli 1 – 2 luokkien A1-kielen opetussuunnitelman toimeenpanoa. Meillä on VOPS-tiimi, jossa Tampereen seutukuntien ja muutaman lähikunnan edustajat yhdessä keskustellen valmistelevat VOPS:n perusteiden vuosiluokkaistamista. Kaikki ryhmässä mukana olevat opettajat ovat mukana myös tutortoiminnassa.

Parhaimmillaan opetussuunnitelma avaa polun ja antaa työkalut opettajalle työnsä tekemiseen. Tämän on meillä VOPS-tiimin ja kielitutoreiden yhteinen tavoite!

Thursday, 6 June 2019

Makupaloja ja rajojen ylityksiä: VOPS:ssa avataan uusia näkökulmia kielen opetukseen

Ympäröivän maailman monikielisyys


Uudet 1. – 2. luokkien vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet (VOPS) avaavat entistä laajemman näkökulman kielikasvatukseen ja kielten oppimiseen sekä kieliin osana maailmaa, jossa elämme. Tänä päivänä lähiympäristömme on täynnä kielellisiä virikkeitä. Kuulemme ja näemme molempien kotimaisten ja englannin lisäksi kymmeniä eri kieliä katukuvassa, tuotepakkauksissa, netissä, televisiossa, matkailukohteissa ja melkein missä vain. Lisäksi monet koulut ovat kielellisesti ja kulttuurisesti todella moninaisia.

Kaikkea edellä kuvattua kielellistä runsautta halutaan nyt hyödyntää varhaisessa kielenopetuksessa. Tavoitteena on herätellä oppilaitten uteliaisuutta kaikkiin kieliin ja opetuksen tulee ”tukea oppilaan kykyä havainnoida ja hyödyntää ympäröivässä maailmassa olevia kielellisiä ja kulttuurisia virikkeitä”. Luokkahuoneen ja koulun ovet avataan ulkomaailmaan. Koko koulu ja koulun lähiympäristö ovat oppimisympäristöjä, joissa monikielisyys ja kulttuurinen moninaisuus ovat läsnä ja näkyvissä.

Kielet koulupolulla


Vaikka suurin osa kouluista tarjoaa (ainakin nyt ensivaiheessa) vain englantia varhennettuna A1-kielenä, VOPS:ssa kiinnitetään huomiota myös muihin koulussa ja koko koulupolun aikana opetettaviin kieliin. Oli varhennettava kieli mikä tahansa,
”oppilaille tarjotaan tilaisuuksia tutustua myös muihin koulun tarjoamiin kieliin. Heille kerrotaan monipuolisen kielitaidon merkityksestä ja heitä kannustetaan opiskelemaan monipuolisesti kieliä”.
Orivedellä olemme laatineet kuuden oppitunnin mittaisia oppimiskokonaisuuksia, joissa tutustutaan Orivedellä opetettaviin kieliin ja samalla eri kulttuureihin. Nämä Storyline-menetelmään perustuvat Maailmanmatkaajien seikkailut laadittiin Kärkihankkeen opetuskokeiluina, mutta ovat iloksemme käytettävissä edelleen osana varhennettua englannin opetussuunnitelmaa ja opetusta.

Tämä on myös uudessa VOPS:ssa sellainen sisältöalue, joka voi tulla yllätyksenä monille hyvin suppeasti oppiaineorientoituneille opettajille.

Vähäinenkin kielitaito tärkeää


Kaikki kielitaito, vähäinenkin, helpottaa uuden kielen oppimista. Meillä Suomessa vähäistä kielitaito ei juuri arvosteta. Koulut tarjoavat pitkiä kielipolkuja, joiden tavoitteena on menestyminen ylioppilaskirjoituksissa, eivät niinkäänvuorovaikutus-, ryhmätyö- tai työelämätaidot. Arjen tilanteissa pärjääminen, rupattelutaito ja rohkeus ovat niitä kielitaidon elementtejä, joita eniten tarvitaan, nyt ja tulevaisuudessa.

VOPS:ssa kannustetaan käyttämään rohkeasti vierasta kieltä heti ensimmäisestä oppitunnista alkaen ja iloitaan oppimisen ja osaamisen lisäksi yrittämisestä. Virheiden osoittelun sijasta kannustetaan arvaamaan, kokeilemaan, päättelemään ja käyttämään luovuutta.

Kielitietoisuus ja päättelytaidot


Kielenopetuksen tavoitteena (T4) on
”ohjata oppilasta tekemään havaintoja kielestä ja kielenkäytöstä sekä kehittämään kielellistä päättelykykyä”.
Kieli on merkityksellistä silloin, kun se on vahvasti kiinni kontekstissa: vuorovaikutustilanteessa, tarinassa, laulussa, pelissä tai leikissä. Kielen kontekstia voivat olla myös muut kielet. Kontekstuaalisuus mahdollistaa arvaamisen ja päättelyn.

VOPS:ssa tuetaan ajattelu- ja päättelytaitojen kehittämistä ja annetaan työkaluja ymmärtämistaitojen kehittämiseen. Kielen oppiminen ei ole vain ulkoa oppimista, vaan oppilaat harjoittelevat "sanojen merkitysten päättelyä asiayhteyden, yleistiedon tai muiden kielten osaamisen perusteella.”

Tähän liittyy oleellisesti se, että kielten opetusta kannattaa eheyttää ja nivoa eri oppiaineitten opetukseen sekä erilaisiin arkipäivän oppimistilanteisiin. Laskea voi välillä englanniksi, tervehtiä venäjäksi ja ohjeita antaa ranskaksi. Näin kielen kontekstuaalisuus vahvistuu, merkitysten päättely on luontevaa ja ajattelun taidot kehittyvät.


A1-kielen opetussuunnitelman perusteet koskien vieraan kielen opetusta vuosiluokilla 1 - 2.

Friday, 10 May 2019

Ja niin kone nousi siivilleen… huikeita kielenopetuksen kokeiluja Orivedellä

Osana kielenopetuksen kehittämishanketta, Oriveden kielipolulla kehitettiin ja kokeiltiin erilaisia oppiainerajat ylittäviä ja oppilaita vahvasti osallistavia oppimiskokonaisuuksia. Rovastinkankaan koulun kielen- ja luokanopettaja Suvi Revonniemi on jo pitkään kokeillut työssään toiminnallisia, suullista kielitaitoa ja vuorovaikutusta kehittäviä oppimismenetelmiä, oppiainerajoja ylittäviä eheyttäviä oppimiskokonaisuuksia tavoitteena rohkaista oppilaita puhumaan ja toimimaan vuorovaikutuksessa. Kehittämishankkeen myötä me muutkin pääsemme nauttimaan Suvin kokeiluista ja kokeilemaan itsekin.

ROK Airlines 

ROK Airlines on liveroolipeli, jossa teemana on matkailu ja maantieto. Samalla se on monialainen oppimiskokonaisuus, jossa oppilaat pääsevät kehittämään englannin ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi ryhmätyöskentely- ja projektityötaitojaan. Matkakohteina ovat Thaimaa ja Australia, koska Aasia on 6. luokan kevään maantiedon oppisisällöissä.

Oppimiskokonaisuus koostuu erilaisista matkustamiseen liittyvistä toimintapisteistä kuten lentokone, lentokenttä, hotelli, ravintola, turistibussi, luonto-opas, kahvila jne.

Oppilaat työskentelevät pareittain. He valitsevat jonkin työtehtävän, jonka ideoivat ja valmistelevat itse. He hakevat tietoa aiheesta ja selvittävät aiheeseen liittyviä sanoja ja sanontoja, kukin taitonsa mukaan. Puolet 40 oppilaan ryhmästä on työvuorossa ja puolet turisteina. Turistivuorossa olevat parit saavat luoda itselleen roolit. He ovat eläkeläispariskunta, kaverit, työmatkalla, julkkiksia ja mitä vain itse keksivätkään.

Koulun sali muunnetaan lentokentäksi, lentokoneeksi ja lomakohteeksi. Oppilaat suunnittelevat ja valmistavat kyltit opastamaan turisteja, rakentavat kahvilat ja ravintola pöytineen ja tuoleineen jne.  Joskus matkalle pääsevät myös koulun muut oppilaat.

Lisää aiheesta täältä


Amigurumit ruotsalaisina kavereina 


Puhuminen vieraalla kielellä tuntuu usein oppilaista nololta tai on vaikea keksiä mitä sanoisi. Kun puhujana on veikeä Amigurumi, voi käyttää mielikuvitustaan ja puhumista riittää. Amigurumi saa tehdä virheitä ja puhua vähän hassusti.

Tässä kokeilussa yhdistetään käsityöt ruotsinkieleen. Käsityötunneilla oppilaat virkkaavat japanilaiset maskotit eli Amigurumit. Jo suunnitteluvaiheessa Amigurumeille keksitään ruotsinkielinen nimi. Valmistuttuaan niistä tulee oppilaiden parhaita ruotsalaisia ystäviä.

Valmiit maskotit esittelevät itsensä ruotsintunneilla. Niille keksitään persoonallisuus, harrastuksia, perhe jne. Oppilaat tekevät videoita tai näytelmiä uusien kavereidensa kanssa ja pitävät kaveristaan esitelmän, kaikki tietysti ruotsiksi.

Lisää ruotsin kokeiluista täältä


Ciao, Hej på dig, ¡Hola! – kieli- ja kulttuuriaiheiset valinnaiskurssit


Rovastinkankaan koulu on kirjannut opetussuunnitelmaansa kansainvälisyys- ja kielipainotteisen opetuksen. Se tarkoittaa, että koululla on jatkuvasti käynnissä kansainvälisiä yhteistyöprojekteja. Varhennettua englantia on opiskeltu jo vuosia esiopetuksesta 2. luokalle.

Uuden opetussuunnitelman myötä 4. – 6. luokille tarjoutui mahdollisuus valinnaiskursseihin. Kieli- ja kansainvälisyysteemaa painottaen Suvi ideoi ja opettajat yhdessä toteuttivat kevätlukukaudelle valinnaiskurssitarjottimen, josta oppilaat saivat valita mieleisensä kurssin.

Tänä keväänä toisen kerran toteutettu kurssitarjotin on ollut todella suosittu. Kursseilla on opeteltu paljon eri kielten tervehdyksiä ja muita arkipäivän sanontoja, mutta myös tanssittu, askarreltu, tehty videoita ja Thinglink-esityksiä ja tutustuttu eri maiden kulttuureihin. Kursseilla opiskelu on oppilaskeskeistä ja toiminnallista tekemällä oppimista. Oppilaat ovat itse voineet ideoida tehtäviä ja käyttää paljon luovuutta ja tietotekniikkaa.

Lyhytkurssien tuotoksia esiteltiin Eurooppa-päivän messuilla, jonne oppilaat olivat suunnitelleen toiminnallisia työpisteitä. Espanjan kurssilaiset järjestivät lentomatkan Alicanteen (kaikki kuulutukset sujuvasti kolmella kielellä). Ruotsin ryhmäläisten kanssa matkustettiin autolautalla päiväksi Tukholmaan, jossa sai mm. tavata kuninkaallisen perheen edustajia. Saksan ryhmäläiset tarjoilivat struudelia ja rinkeleitä ja Islannin ryhmässä sai yrittää arvata/päätellä, mitä pieni islanninkielinen vuoropuhelu tarkoitti. Kielikasvatusta parhaimmillaan. Italian ryhmässä yhdisteltiin italian sanoja suomen sanoihin. Lisäksi oli tanssiesityksiä, upeita veistoksia Euroopan nähtävyyksistä. Pikkuvaltioitten työpisteellä kaikki kiinnostuneet saivat valokuvauttaa itsensä mieleisessään maisemassa Maltalla tai Monacossa.

Lisää Rovastinkankaan koulun lyhytvalinnaisista täällä

Luovuuden ja mielikuvituksen lentoa


Kielenopetuksen kehittämishankkeen myötä monialaisia ja monikielisiä oppimiskokonaisuuksia on toteutettu jo parin vuoden ajan myös esi- ja alkuopetuksessa. Lapset ovat olleet innoissaan. Ylemmillä luokilla toteutetut toiminnalliset kurssit ja projektit osoittavat, että kaiken ikäiset lapset ovat kiinnostuneita oppimaan eri kieliä ja käyttämään vähäistäkin kielitaitoa, jos ja kun siihen annetaan tilaisuus ja oppijan osallisuutta vahvistetaan. Kun oppimiseen yhdistyy oppilaitten osallisuus ja oman oppimisen suunnittelu, luovuus ja merkityksellisyys, voi vain ihastella ja nauttia, kun koulun käytävillä kuuluu iloinen Buongiorno!, Halló! tai ¿Que pasa?

Oriveden kielipolku