Tuesday, 7 January 2020

Tukimateriaaleja alkuopetuksen englantiin

Nyt se sitten alkaa!


Tämä on jännittävä hetki, yhtä lailla meille, jotka olemme jo pari vuotta tätä valmistelleet ja asiasta kouluttaneet, kuin teille, jotka nyt ihan oikeasti aloitatte vieraankielen opetuksen 1. luokalla.

VOPS:n toimeenpanokoulutus on tähän mennessä suurelta osin keskittynyt opetusmenetelmiin. Miten opettaa vierasta kieltä toiminnallisesti ja oppilasta osallistaen? Miten hyödyntää leikkejä, pelejä, lauluja, loruja, draamaa, esittämistä ja tutkivaa oppimista eri aihealueiden opettelemisessa? Miten valita menetelmät siten, että ne rohkaisevat käyttämään vähäistäkin kielitaitoa ja täyttävät luokan englanninkielisellä puheenporinalla?


Miten valita sisältöjä ja osallistaa oppilaita? 


VOPS: perusteissa kuvaillaan opetuksen sisältöjä ja aihepiirejä esimerkinomaisesti ja viitteellisesti. Viitataan arjen vuorovaikutustilanteisiin kuten tervehdykset ja kohteliaaseen käytökseen kuten kiitokset ja anteeksipyynnöt.

Aihepiirejä ja sanastoalueita ei VOPS:ssa varsinaisesti kuvailla lainkaan. Todetaan vain, että opetuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita.

Hieman haastavampaa on se, että VOPS edellyttää, että ”käsiteltävät aihepiirit valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä aidosti itseään kiinnostavista asioista”.

Alla olevassa alkuopetuksen englannin tukimateriaalissa on lueteltu alkuopetukseen sopivia aihepiirejä ja sanastoalueita. Oppilaiden osallisuutta voi tukea esimerkiksi valitsemalla oppilaiden kanssa yhdessä tukimateriaalin 15:sta aihepiiristä 8 -10, joihin vuoden aikana keskitytään. Kannattaa aloittaa tervehdyksillä, numeroilla ja väreillä, joiden harjoittelemiseen on paljon erilaisia leikkejä ja pelejä ja joita on helppo integroida eri oppiaineisiin. Sen jälkeen voidaan jatkaa vapaammin oppilaiden kiinnostuksen mukaisesti.

Oppilaiden osallisuutta ja sitoutumista oppimistavoitteisiin voidaan vahvistaa myös siten, että oppilas voi itse valita kustakin sanastoalueesta 4 – 8 sanaa, jotka haluaa opetella. Silloin puhutaan oman oppimisen omistamisesta.

http://www.orivedenkoulut.net/tiedostot/2020/englanninopetuksen-sisallot-alkuopetuksessa.pdf


Alla on luokanopettajien esittämästä toiveesta syntynyt minimiehdotus opetettavasta sisällöstä. Keep it simple! Less is more! Ota kieli osaksi arkea. Tästä voit lähteä liikkeelle.

Lataa tästä A1-englannin minimiehdotus


Miten ohjata kulttuurisen moninaisuuden arvostamiseen ja kielitietoisuuteen?


Vanhastaan englannin opiskelusta tuttuja sisältöjä ovat juuri kohteliaat sanonnat, reagointi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja aihepiirisanastot. Kulttuurikasvatus on usein kuitattu tutustumalla englantilaisiin joulunviettotapoihin ja Lontoon nähtävyyksiin.

Uudessa VOPS:ssa on kasvuun kulttuurisen moninaisuuden arvostamiseen ja kielitietoisuuteen paljon laajempi ja syvällisempi lähestymistapa. Tutustutaan luokan, koulun ja lähiympäristön kieliin ja kulttuureihin. Lisäksi ”oppilaille tarjotaan tilaisuuksia tutustua myös muihin koulun tarjoamiin kieliin”.

Alla olevassa tukimateriaalissa on listattu erilaisia opetusvinkkejä ja aktiviteetteja, joita voi hyödyntää, kun kasvatetaan oppilaita kielitietoisuuteen ja kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden arvostamiseen. Oppilaita osallistavissa, arvaamiseen ja pohdiskeluun kannustavissa sekä oppilaiden mielikuvitusta ruokkivissa aktiviteeteissa oppilaat ovat keskiössä eikä virheitä bongailla.
Tukimateriaalissa on myös useita linkkejä eri sivustoille.

http://www.orivedenkoulut.net/tiedostot/2020/VOPS-T1-ja-T2-opetuksen-tukimateriaali.pdf


Miten rikastaa ja eheyttää opetusta englanninkielellä?


VOPS:in mukaan ”opetusta voidaan eheyttää niin, että kohdekielen taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen”. Jos opettajana toimii oma alkuopettaja, on luontevaa, että aamulla ensimmäisen tunnin alussa tervehditään, suomeksi, englanniksi ja muillakin luokan kielillä. Koulupäivän päätteeksi hyvästellään, eri kielillä tietysti.

Monia aihepiirejä ja sanastoalueita voi luontevasti harjoitella ja kerrata eri oppiaineiden tunneilla. Matematiikassa numeroita, kuvataiteessa värejä ja liikunnassa verbejä. Kielirikasteisessa opetuksessa tavoitteena on tuoda esille sanastoa ja sanontoja niille ominaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Sanat ja sanonnat on helpompi oppia ja niiden merkityksiä päätellä, kun ne liittyvät autenttiseen ja merkitykselliseen oppimisympäristöön ja/tai vuorovaikutustilanteeseen.

Seuraavassa englanninopetuksen tukimateriaalissa on kuvattu, miten englannin sanonnat, lorut ja fraasit sekä aihepiirisanat voisivat nivoutua alkuopetuksen eri oppiaineisiin.

http://www.orivedenkoulut.net/tiedostot/2020/VOPS-kielirikasteisuus-2020.pdf