Thursday, 19 March 2020

Englannin opiskelua kotona ja verkossa:


Vinkkejä etäopetuksen sisältöjen valintaan


Etäopetuksen aikana ei ole tarkoituksenmukaista nostaa esiin paljon uusia asioita tai teettää oppilailla rakenne- ja kielioppitehtäviä, kun mahdollisuus tukeen on vähäistä. Sen sijaan kannattaa painottaa kertaustehtäviä sekä luovuutta ja projektityötaitoja kehittäviä harjoituksia.

Oriveden perusopetuksen peda.net-sivuilta löytyy monenlaisia linkkejä ja vinkkejä englannin opiskeluun: https://peda.net/orivesi/perusopetus/oppiaineet/englanti.

Etusivulla on yleishyödyllisiä linkkejä kaikille (kuten sanakirjat), linkkejä kiinnostaville sivuille joita voi käyttää itsenäiseen tutkiskeluun ja tiedonhakuun (kuten Englannin nähtävyydet) ja linkkejä oppimispeleihin (kuten Language Magician).


Kivoja tehtäviä tekstikirjojen pänttäämisen ja harjoituskirjojen tehtävien lisäksi:

Englannin harjoittelua kotioloissaKielirikaisteisuutta voi käyttää myös kotioloissa ja kotia kiinnostavana oppimisympäristönä. Oppilaille voi antaa seuraavanlaisia tehtäviä:


  • tervehdi aamulla kaikki perheenjäsenet englanniksi ja toivota illalla hyvää yötä englanniksi tai jollain muulla kielellä. Vaihda kieltä joka aamu ja ilta. Käytä sanakirjaa apuna (https://translate.google.com/).
  • kuuntele televisiosta 15 minuuttia jotain englanninkielistä ohjelmaa. Kirjoita paperille tai sano itse ja nauhoita videolle tutut sanat tai lauseet. Kuinka monta sanaa tai ilmaisua bongasit?
  • seuraa kevään etenemistä. Tee taulukko ja kirjoita siihen viikon ajan lämpötila ja säätila englanniksi aamulla klo 8 ja iltapäivällä klo 13. Käy ulkona pihalla kävelemässä ja ota kuvia tai tee muuten huomioita kasveista, linnuista ja hyönteisistä. Kirjoita ne englanniksi taulukkoosi havaintosarakkeeseen. Tässä voit käyttää apuna sanakirjaa. Voit myös lisätä kuvat.
  • tutki kotisi jääkaappia. Mitä ruokia siellä on? Tee lista. Kirjoita englanniksi ne, jotka osaat. Etsi sanakirjasta loput. Kuuntele miten ne lausutaan ja toista (https://translate.google.com/).
  • Keskustele ruokapöydässä englanniksi vanhempiesi ja sisarustesi kanssa. Muista kohteliaisuudet (thank you, please, can I have…, here you are).
  • Tai pitäkää koko perheen kanssa All English Day - Suvi Revonniemen kiva idea Rovastinkankaan koulusta (https://peda.net/orivesi/perusopetus/rk/kor/all-english-day2)


Erasmus+ ja eTwinningNyt kun keskinäiset kontaktit reaalimaailmassa ovat vähäisiä ja Erasmus+ matkat peruttu ainakin tältä keväältä, kannattaa tarttua eTwinningin projektiympäristön Twinspacen mahdollistamaan vuorovaikutukseen ja yhdessä oppimiseen. Tarjolla on oppilaille turvallisessa ympäristössä chatit, keskustelualueet ja kuvien ja muiden tiedostojen jakaminen. Rekisteröidy, hae kumppani ja käynnistä projekti: https://www.etwinning.net/fi/pub/index.htm.

Jos Erasmus+ projektin kautta on jo kumppanikouluja, nyt kannattaa aktivoida yhteistyö heidän kanssaan Twinspacessa.

Ohjeita ja apua voi pyytää allekirjoittaneelta. Voidaan tavata vaikka yhteisessä verkkotapaamisessa.
Lisäohjeita myös täältä: https://www.oph.fi/fi/etwinning


Tuesday, 17 March 2020

Ekaluokkalaisen enkkua etänä


Toiminnallista kielenoppimista kotona


Uuden äärellä ollaan tänä vuonna liiankin kanssa. Kun juuri ollaan totuteltu oppikirjattomaan opetukseen ja toiminnallisiin menetelmiin, pitäisikin miettiä, miten tämä kaikki siirretään itsenäiseen etäopiskeluun kotona. Erityisen haasteellista tämä on pienten 1. luokkalaisten kyseessä ollessa. He tarvitsevat usein paljon ohjausta ja tukea jo tehtävänannon ymmärtämisessä.

Sen kuitenkin tiedämme, että 1. luokkalaiset ovat kotona huoltajan kanssa (tai sitten koulussa), joten jonkin verran voidaan luottaa siihen, että vanhemmat auttavat ymmärtämään ohjeita ja löytämään oikeat materiaalit. Tukipuhelinnumero opettajalle (WhatsApp) on hyvä olla käytössä päiväsaikaan.

Harjoitellaan englantia pieninä jaksoina viikon mittaan


Englannin tehtävät annetaan 1 - 2 viikoksi kerrallaan. Kannattaa muistuttaa oppilaita ja huoltajia, että englantia ei kannata harjoitella 45 minuuttia kerran viikossa, vaan pienemmissä jaksoissa esim. 15 minuuttia kerrallaan.

Näin etäopetuksen ensimmäisinä viikkoina ei varmaan kannata antaa vielä kovin paljon uutta opeteltavaa. Kerrataan sitä, mitä on jo ehditty harjoitella, esimerkiksi tervehdyksiä, numeroita, värejä, perheenjäseniä ja lemmikkieläimiä.

Huoltajille voi lähettää ohjeet ja linkit Wilmassa tai lähettää huoltajille linkin Peda.net- tai blogisivun, jonne viikon linkit ja ohjeet kootaan. Jälkimmäinen vaihtoehto olisi sikäli hyvä, että verkkosivun osoitteen voi jakaa oppilaalle. Oppilas pääsisi sinne siten omalta puhelimeltaan tai muulta laitteeltaan (Wilma-viestithän tulevat vain huoltajille). Nykyään taitaa jo melkein kaikilla 1. luokkalaisilla olla omat kännykät.

Laululeikkejä yhdessä isän ja äidin kanssa


Oriveden kielipolulle (https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2/veeja/ejave) on koottu englannin oppimateriaaleja aihepiireittäin. Sieltä löytyy aihepiirin alasivu, jossa on linkkejä eri sanojen harjoitteluun sopiviin englanninkielisiin lauluihin, jotka ovat vapaasti katsottavissa Youtubessa. Kannatta vinkata ja linkata lauluja, joita on jo luokassa harjoiteltu. Oppilas voi laulella niitä kotona isän tai äidin kanssa. Useisiin lauluihin liittyy myös tanssi tai liikkeet. Sitä hauskempaa.

Oriveden kielipolulta löytyy myös jokaiseen aihepiiriin alasivu, joissa on liittyviä linkkejä verkkomateriaaleihin, jotka ovat ekaluokkalaiselle sopivia.

Tehtäviä arjessa


Lisäksi voi keksiä tehtäviä, joita voi suorittaa arjessa, kuten tervehdi perheenjäseniä joka aamu englanniksi, sano yhdessä harjoiteltu ruokaloru englanniksi ennen ruokailua tai laske ruokapöydän haarukat englanniksi.

Oppilasta voi myös pyytää lähettämään opettajalle WhatsApp-viestin, jossa hän tervehtii opettajaa, kertoo nimensä ja kertoo miten voi englanniksi tai luettelee numerot 1 - 10 tai luettelee niin monta väriä kuin muistaa... Opettaja voi antaa esimerkin: Hello. My name is Maija. I'm fine.

Esimerkki ohjeista, aiheena numeroiden 1 – 10 kertaus:  1. Kuuntele, laula ja leiki mukana (vähintään kolme kertaa) How many fingers -laulu? https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2/veeja/ejave/numerot2/lauluja 
  2. Kuuntele muitakin sivun lauluja. Mistä pidit eniten?
  3. Pelaa numerospinneriä, sano väri ja numero englanniksi: http://bit.ly/numerospinneri
  4. Kokeile muitakin tehtäviä täällä. Pyydä isää tai äitiä auttamaan: https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2/veeja/ejave/numerot2/nettipelej%C3%A4 

Vastaavasti voi rakennella oppimiskokonaisuuden minkä tahansa aihepiirin kertaamiseen ja harjoitteluun.

Yhteydenpito oppilaitten ja huoltajien kanssa

Tehtävät ja ohjeet voi lähettää huoltajille Wilman välityksellä.

Olisi hyvä lisäksi olla jokin verkkosivu (Peda.net, blogi, Teams, GoogleDocs jne.), johon ohjeet julkaistaan kootusti ja jonne on vapaa pääsy kirjautumatta. Koska englannin oppitunteja on vai yksi viikossa, sivun päivittäminen ei ole suuri vaiva.

WhatsApp on kätevä opettajan ja oppilaan yhteydenpitoon tarvittaessa. Oppilas voi nauhoittaa englanninkielisiä viestejä pyydetystä aiheesta. Opettaja voi antaa suullisia ohjeita. WhatApp-ryhmänkin voi perustaa. Molemmissa tapauksissa täytyy sopia säännöistä, esim. WhatsAppia voi käyttää vain kouluun, opiskeluun ja etätehtävien tekoon liittyvissä asioissa. WhatsAppia ei saa käyttää kuin 9 – 15 välisenä aikana.

Kyllä näillä ohjeilla muutama viikko selvitään ja ihan kunnialla. :)

Tuesday, 7 January 2020

Tukimateriaaleja alkuopetuksen englantiin

Nyt se sitten alkaa!


Tämä on jännittävä hetki, yhtä lailla meille, jotka olemme jo pari vuotta tätä valmistelleet ja asiasta kouluttaneet, kuin teille, jotka nyt ihan oikeasti aloitatte vieraankielen opetuksen 1. luokalla.

VOPS:n toimeenpanokoulutus on tähän mennessä suurelta osin keskittynyt opetusmenetelmiin. Miten opettaa vierasta kieltä toiminnallisesti ja oppilasta osallistaen? Miten hyödyntää leikkejä, pelejä, lauluja, loruja, draamaa, esittämistä ja tutkivaa oppimista eri aihealueiden opettelemisessa? Miten valita menetelmät siten, että ne rohkaisevat käyttämään vähäistäkin kielitaitoa ja täyttävät luokan englanninkielisellä puheenporinalla?


Miten valita sisältöjä ja osallistaa oppilaita? 


VOPS: perusteissa kuvaillaan opetuksen sisältöjä ja aihepiirejä esimerkinomaisesti ja viitteellisesti. Viitataan arjen vuorovaikutustilanteisiin kuten tervehdykset ja kohteliaaseen käytökseen kuten kiitokset ja anteeksipyynnöt.

Aihepiirejä ja sanastoalueita ei VOPS:ssa varsinaisesti kuvailla lainkaan. Todetaan vain, että opetuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita.

Hieman haastavampaa on se, että VOPS edellyttää, että ”käsiteltävät aihepiirit valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä aidosti itseään kiinnostavista asioista”.

Alla olevassa alkuopetuksen englannin tukimateriaalissa on lueteltu alkuopetukseen sopivia aihepiirejä ja sanastoalueita. Oppilaiden osallisuutta voi tukea esimerkiksi valitsemalla oppilaiden kanssa yhdessä tukimateriaalin 15:sta aihepiiristä 8 -10, joihin vuoden aikana keskitytään. Kannattaa aloittaa tervehdyksillä, numeroilla ja väreillä, joiden harjoittelemiseen on paljon erilaisia leikkejä ja pelejä ja joita on helppo integroida eri oppiaineisiin. Sen jälkeen voidaan jatkaa vapaammin oppilaiden kiinnostuksen mukaisesti.

Oppilaiden osallisuutta ja sitoutumista oppimistavoitteisiin voidaan vahvistaa myös siten, että oppilas voi itse valita kustakin sanastoalueesta 4 – 8 sanaa, jotka haluaa opetella. Silloin puhutaan oman oppimisen omistamisesta.

http://www.orivedenkoulut.net/tiedostot/2020/englanninopetuksen-sisallot-alkuopetuksessa.pdf


Alla on luokanopettajien esittämästä toiveesta syntynyt minimiehdotus opetettavasta sisällöstä. Keep it simple! Less is more! Ota kieli osaksi arkea. Tästä voit lähteä liikkeelle.

Lataa tästä A1-englannin minimiehdotus


Miten ohjata kulttuurisen moninaisuuden arvostamiseen ja kielitietoisuuteen?


Vanhastaan englannin opiskelusta tuttuja sisältöjä ovat juuri kohteliaat sanonnat, reagointi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja aihepiirisanastot. Kulttuurikasvatus on usein kuitattu tutustumalla englantilaisiin joulunviettotapoihin ja Lontoon nähtävyyksiin.

Uudessa VOPS:ssa on kasvuun kulttuurisen moninaisuuden arvostamiseen ja kielitietoisuuteen paljon laajempi ja syvällisempi lähestymistapa. Tutustutaan luokan, koulun ja lähiympäristön kieliin ja kulttuureihin. Lisäksi ”oppilaille tarjotaan tilaisuuksia tutustua myös muihin koulun tarjoamiin kieliin”.

Alla olevassa tukimateriaalissa on listattu erilaisia opetusvinkkejä ja aktiviteetteja, joita voi hyödyntää, kun kasvatetaan oppilaita kielitietoisuuteen ja kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden arvostamiseen. Oppilaita osallistavissa, arvaamiseen ja pohdiskeluun kannustavissa sekä oppilaiden mielikuvitusta ruokkivissa aktiviteeteissa oppilaat ovat keskiössä eikä virheitä bongailla.
Tukimateriaalissa on myös useita linkkejä eri sivustoille.

http://www.orivedenkoulut.net/tiedostot/2020/VOPS-T1-ja-T2-opetuksen-tukimateriaali.pdf


Miten rikastaa ja eheyttää opetusta englanninkielellä?


VOPS:in mukaan ”opetusta voidaan eheyttää niin, että kohdekielen taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen”. Jos opettajana toimii oma alkuopettaja, on luontevaa, että aamulla ensimmäisen tunnin alussa tervehditään, suomeksi, englanniksi ja muillakin luokan kielillä. Koulupäivän päätteeksi hyvästellään, eri kielillä tietysti.

Monia aihepiirejä ja sanastoalueita voi luontevasti harjoitella ja kerrata eri oppiaineiden tunneilla. Matematiikassa numeroita, kuvataiteessa värejä ja liikunnassa verbejä. Kielirikasteisessa opetuksessa tavoitteena on tuoda esille sanastoa ja sanontoja niille ominaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Sanat ja sanonnat on helpompi oppia ja niiden merkityksiä päätellä, kun ne liittyvät autenttiseen ja merkitykselliseen oppimisympäristöön ja/tai vuorovaikutustilanteeseen.

Seuraavassa englanninopetuksen tukimateriaalissa on kuvattu, miten englannin sanonnat, lorut ja fraasit sekä aihepiirisanat voisivat nivoutua alkuopetuksen eri oppiaineisiin.

http://www.orivedenkoulut.net/tiedostot/2020/VOPS-kielirikasteisuus-2020.pdf