Orivesi

Oriveden kielipolku


Oriveden kielipolku oli Opetushallituksen rahoittama kieltenopetuksen kehittämishanke vuosina 2017 - 2019. Nimensä mukaisesti hankkeessa rakennettiin kielipolkua varhaiskasvatuksesta perusopetuksen yläluokille. Suurin panostus oli varhennettuun 1. ja 2. luokkien kielenopetukseen, joka oli uusi haasteellinen kokonaisuus ja edellytti erityisiä pedagogisia ratkaisuja.


Varhaiskasvatus 


Kaikille Oriveden päiväkotien 4 - 5 vuotiaitten ryhmille tarjottiin kielisuihkutuksia venäjässä, ranskassa, englannissa ja/tai saksassa. Jokaisessa ryhmässä oli kuusi 30 minuutin opetustuokioita vuodessa. Kielisuihkutuksista vastasi kieltenopettaja. Mukana "oppimassa" olivat lastentarhanopettajat.
Kielisuihkutuksien materiaaleja ja tuntisuunnitelmia löytyy täältä.


 Esiopetus

Orivedellä esiopetusta annetaan alakouluilla ja päiväkodeissa. Kaikille esiopetuksen oppilaille kouluissa ja päiväkodeissa annettiin varhennettua englannin opetusta 12 30 minuutin pituista opetustuokiota vuodessa. Esiopetuksen oppimateriaaleja löytyy täältä.
Lisäksi lapset osallistuivat 6 oppitunnin pituiseen kieli- ja kulttuuriseikkailuun. Siinä he matkustivat Euroopassa maasta toiseen ja opettelivat samalla eri kielien tervehdyksiä. Maailmanmatkaajat ystävää etsimässä -seikkailun tuntisuunnitelmat ja materiaalit löytyvät täältä.


 Alkuopetus


Alkuopetuksessa, luokilla 1 - 2  kaikille Oriveden oppilaille annettiin varhennettua englannin opetusta 12 45 minuutin pituista opetustuokiota vuodessa.
Lisäksi oppilaat osallistuivat kahteen 6 oppitunnin pituiseen kieli- ja kulttuuriseikkailuun (1 seikkailu / lukuvuosi).
Kahden vuoden aikana tehokas ja innostunut tiimimme tuotti paljon valmiita oppimiskokonaisuuksia, tuntisuunnitelmia ja oppimateriaaleja esi- ja alkuopetukselle.


Varhennetun englannin materiaalit löytyvät seuraavien linkkien takaa:


Kieli- ja kulttuuriseikkailut (Storyline á 6 opetuskertaa)Perusopetus 4. - 6. luokat


Rovastinkankaan koululla kehiteltiin uusia oppilaita osallistavia ja toiminnallisia kielenopetusmenetelmiä alakoulun ylemmille luokille.

4. - 6. luokkalaisille toteutettiin kevätlukukausilla 2018, 2019 ja 2020 kieli- ja kansainvälisyyskasvatukseen liittyvät lyhytvalinnaiskurssit, joissa opiskeltiin mm. saksaa ja italiaa sekä tehtiin virtuaalimatkoja eri Euroopan maihin. Lyhytkursseista lisää tietoa täältä.

Englanninopetuksessa toteutettiin mm. koko koulun yhteinen All English Day ja 6. luokkien ROK Airways -monialainen oppimiskokonaisuus. Oppimiskokeiluihin kävivät tutustumassa Jyväskylän yliopiston opiskelijat. Kokeiluista lisää täältä.

Myös ruotsin opetukseen luotiin uusia oppimiskokeiluja. Oppilaiden itse käsitöissä tekemät Amigurumit rohkaisivat luovuuteen ja puhumaan ruotsia. Lukuvuoden lopuksi oppilaat osoittivat taitojaan jalkautuen Oriveden kauppoihin asioimaan ruotsiksi. Kaikki puhuivat ruotsia ja auttoivat kaupoissa myyjiä, jos heillä kielitaito ei riittänyt. Ruotsin kokeiluista lisää täältä.
Opettajien kouluttaminen

Orivedellä varhenntun esi- ja alkuopetuksen oppitunnit toteutettiin yhteisopettajuutena siten, että Oriveden kielipolku -tiimin jäsen oli mukana oppitunneilla esi- tai alkuopettajan työparina tämän niin halutessa. Suurin osa esi- ja alkuopettajista halusi. Tällä tavalla toteutui kaksivuotinen opettajien koulutus, jossa alkuopettajat pääsivät yhteisopettajan tukemana tutustumaan kielenopetuksen didaktiikkaan ja toiminnallisiin menetelmiin sekä tietysti oppimateriaaleihin ja tuntisuunnitelmiin.

Lisäksi järjestettiin opettajille paikallisia info-tilaisuuksia, koulutuksia ja työpajoja.

Oriveden alkuopettajat ja kielipolkutiimin jäsenet osallistuivat myös Pirkanmaan Kikatuksen järjestämiin verkostoitumiskoulutuksiin ja toiminnallisiin työpajoihin.


Oriveden kielipolku netissähttps://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku236No comments:

Post a comment